versie nummer 1.4
datum: 16/05/2022

VDC Komerz, hierna “Vandeca”, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met (persoons-) gegevens. Vandeca verwerkt en beveiligt je persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaraan stelt. Dit privacy beleid is dan ook opgesteld met inachtneming van de GDPR-regels. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of namens Vandeca. Er wordt uitgelegd hoe Vandeca omgaat met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden die worden gebruikt. We leggen je ook uit hoe je je gegevens kan inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat je hier goed van op de hoogte bent en raden je aan dit document zorgvuldig te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

VDC-Komerz, handelend onder de naam Vandeca
Krommebeekstraat 32
8930 Menen, België
BE 0715811203

Deze privacyverklaring heeft betrekking op al het gebruik dat Vandeca kan (laten) maken van door haar verkregen persoonsgegevens van iedereen die contact heeft gehad met Vandeca en/of onze website(s) heeft bezocht.

Samenvatting

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. De belangrijkste zijn: met onze klanten te kunnen communiceren, hun bestellingen te kunnen verwerken, garantie en service-vragen correct af te wikkelen en om relevante advertenties te tonen en aanbiedingen te kunnen doen. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten met betrekking tot hun gegevens. Die rechten zijn opgenomen in deze verklaring. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Welke gegevens verwerken we en waarvoor gebruiken wij je gegevens?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam
 • adres- en/of contactgegevens (waaronder bezorgadres en factuuradres)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • gebruikersnaam en inloggegevens (waaronder wachtwoorden)
 • klantnummer/klantID
 • betaalgegegevens, zoals bankrekeningnummer (IBAN)
 • cadeaubonnen/cadeaukaarten/kredietkaarten
 • bestelgeschiedenis, inclusief gekozen leveropties
 • gegevens over je gebruik van onze diensten en producten, zoals informatie betreffende diensten die je hebt gebruikt en/of contact met de klantenservice
 • informatie over je voorkeuren (zoals in de verlanglijst opgegeven voorkeuren), interesses en surfgedrag;
  uit klantonderzoeken en/of reviews ontvangen gegevens
 • gegevens verkregen door middel van prijsvragen
 • gegevens om fraude tegen te gaan

De diensten van Vandeca zijn in beginsel niet gericht op personen onder de 18 jaar. Ben je onder de 18 jaar en blijkt uit onze uitingen dat diensten wel aan jou worden aangeboden, dan is gebruik daarvan slechts toegestaan onder toezicht en na toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor die persoon onder de 18 draagt.

Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • de met jou gesloten overeenkomsten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren
 • identificatiedoeleinden
 • het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 • elektronische bevestigingen van de registraties
 • geplaatste bestellingen te kunnen verwerken en versturen
 • je op de hoogte te houden van de registraties en/of bestellingen
 • met jou te kunnen communiceren over bestellingen en een klantenservice te kunnen verlenen
 • je betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze (financiële) administratie
 • je een optimale winkelbeleving te laten ervaren, onder meer door interessante aanbiedingen te doen op basis van bestellingen die bij ons of onze zusterbedrijven in het verleden zijn gedaan
 • het tonen van eventuele gedeelde ervaringen (reviews) met andere (mogelijk geïnteresseerden in dat product)
 • het kunnen uitvoeren van prijsvragen en/of winacties
 • het per email op de hoogte houden van ons aanbod, nieuws en acties en voor klantonderzoeken
 • te voldoen aan de wet- en regelgeving en om fraude zoveel mogelijk te voorkomen
 • het maken en analyseren van bezoekersstatistieken

Vandeca plaatst cookies. Voor het gebruik van cookies, word je verwezen naar onze cookie verklaring.

Contact

Je kan op verschillende manieren contact met Vandeca opnemen. Je kan onze klantenservice bereiken via mail, telefonisch of door ons aan te schrijven. Als je dat doet, kan Vandeca accountgegevens, gebruiksgegevens en financiële gegevens over jou verkrijgen, zoals bijvoorbeeld je klantnummer en de inhoud van je vraag of klacht. Wij zullen je accountgegevens vragen voor het afhandelen van je vraag of klacht en je eventueel ook later benaderen voor aanvullende gegevens. Wij kunnen onze gesprekken/berichten vastleggen in een systeem samen met je andere gegevens, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen en kunnen teruglezen hoe we je vragen eerder hebben beantwoord. Dit is ook voor jou als klant handig: als je later nog eens contact opneemt met een vraag over een eerder probleem, hoef je het probleem niet nog eens uit te leggen. Het is mogelijk dat we, nadat we je hebben geholpen met je vraag, benaderen om je te vragen of je tevreden bent met de manier waarop we je hebben geholpen.

Wanneer je belt met onze klantenservice worden deze gesprekken opgenomen voor trainingsdoeleinden en om te kunnen beoordelen of onze medewerkers je goed helpen. Deze opnames worden alleen voor deze doeleinden gebruikt. Ook analyseren wij gebruiksgegevens en accountgegevens omtrent het contact met je zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruiken van je gegevens voor dit doel, namelijk het verbeteren van onze serviceverlening zodat we je zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Het is ook mogelijk dat we een (deel van het) gesprek tussen ons opnemen wanneer je een nieuwe bestelling plaatst of een bestaande bestelling wijzigt. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van je gegevens voor dit doel. Wij willen namelijk kunnen bewijzen wat wij met jou zijn overeengekomen. Wij informeren je hierover voordat de opname begint.

Wij zullen soms ook contact met je opnemen om te vragen wat je van onze diensten vindt. Dit doen we bijvoorbeeld per e-mail of telefoon. De antwoorden die je geeft, zullen we gebruiken om onze diensten te verbeteren. Wij kunnen dan ook later nog eens contact opnemen om je antwoorden te bespreken. Wij hebben een belang bij dit gebruik van je gegevens omdat we door het verbeteren van onze diensten, onze klanten beter kunnen bedienen. Indien je niet meer benaderd wil worden, kan je dit aangeven bij onze klantenservice.

Als je met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld door het sturen van een bericht, het liken van onze post of doordat je fan wordt) kunnen wij persoonlijke gegevens over jou ontvangen en opslaan zoals de inhoud van je bericht, (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht. Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op je bericht te reageren en om beter inzicht te krijgen in de mogelijke voorkeuren van onze klanten. We hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruiken van de over jou ontvangen gegevens. Door het verkrijgen van inzicht in de voorkeuren van onze klanten kunnen we onze producten en diensten nog beter afstemmen op de interesses van onze klanten. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat nog meer personen gebruik kunnen maken van onze producten en diensten. Op het gebruik van social media is de privacyverklaring van het betreffende social-mediakanaal van toepassing. Op de door ons opgeslagen gegevens is echter dit Privacy Statement van toepassing.

Op welke grondslagen (“rechtsgronden”) is het gebruik van je gegevens gebaseerd?

Wij gebruiken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen (“rechtsgronden”):

 • teneinde uitvoering te geven aan de overeenkomst, zoals aan de overeenkomst waarbij betrokkene toegang krijgt tot producten of diensten besteld in de webshop of andere producten of diensten
 • na je toestemming, in het kader van bijvoorbeeld marketing
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verwerking, waarbij het onder meer kan gaan om de volgende “gerechtvaardigde belangen”:
  • ons belang om een (commerciële) relatie te onderhouden met onze klanten of leden
  • ons commerciële belang om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers, onze klanten en hun wensen

Ben je verplicht de gegevens te verstrekken?

Je bent verplicht om bepaalde gegevens te verstrekken. Wanneer je die gegevens niet aan ons wil geven, dan kunnen wij de overeenkomst namelijk niet met jou aangaan en kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren. We hebben daarnaast ook bepaalde gegevens nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken of door de wetgever opgelegd wordt. De periode van bewaring van de persoonsgegevens is afhankelijk van het doel en de aard van de persoonsgegevens.

 • klantgegevens (zoals: naam contactpersoon, adres, email adres, telefoonnummer)
  › voor de periode die wettelijk opgelegd wordt of die voor fiscale en juridische doeleinden vereist is
 • accountgegevens (e-mail adres, gehasht wachtwoord)
  › zolang als je het account hebt. Wij laten het account bestaan tot je het verwijdert omdat je bestellingen en facturen hierin zijn opgeslagen
 • factuurgegevens, transactiegegevens en overige financiële gegevens
  › voor de periode die wettelijk opgelegd wordt of die voor fiscale en juridische doeleinden vereist is
 • correspondentie (over bijvoorbeeld bestellingen en klachten).
  › zolang als je een overeenkomst of andere relatie met ons hebt en tot 7 jaar daarna
 • IP adres (gedeeltelijk)
  › tot maximaal 12 maanden na het laatste websitebezoek
 • informatie betreffende nieuwsbrieven
  › aanmeldingen of afmeldingen bewaren we zolang die juridisch of bedrijfseconomisch verantwoord is
 • opgenomen telefoongesprekken
  › 3 maanden, tenzij een wettelijke verplichting om die langer te bewaren bestaat
 • gegevens om fraude te voorkomen
  › 7 jaar, of zoveel langer als wenselijk afhankelijk van de aard van de informatie mede gelet op het feit en het belang om fraude te voorkomen
 • gegevens betreffende winkelbeleving / marketing / klantonderzoeken / prijsvragen
  › 7 jaar
 • informatie die verband houdt met een juridische procedure
  › zolang dat nodig is voor het voeren van de juridische procedure of voor het vaststellen van onze rechten in een juridische procedure en de wettelijke bewaarplicht
 • anonieme gegevens
  › het is mogelijk dat wij gegevens, zodra die niet langer bewaard worden, anonimiseren en vervolgens bewaren en voor bijvoorbeeld statistische doeleinden gebruiken

Welke rechten heb je?

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heb je meerdere rechten. Hieronder worden die rechten weergegeven:

 • Je mag ten alle tijde een overzicht vragen van de persoonsgegevens, die wij hebben verzameld en daarvan -binnen de wettelijke kaders- een afschrift verzoeken (recht op inzage).
 • Indien jouw persoonsgegevens onjuist en/of onvolledig de administratie zijn verwerkt, dan kan je vragen om deze gegevens te corrigeren dan wel aan te vullen of te verbeteren (recht op correctie).
 • Indien je niet wil dat bepaalde gegevens worden geregistreerd, dan kan je verzoeken deze gegevens te verwijderen wat dan zo snel mogelijk zal uitgevoerd worden voor zover dit economisch, juridisch en fiscaal verantwoord is (het recht om vergeten te worden).
 • Je hebt de mogelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten dan wel het gebruik hiervan te beperken (recht op beperking).
 • Je kan onder omstandigheden bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens (recht van verzet).
 • Je kan verzoeken om persoonsgegevens door te geven aan een derde (recht op overdracht).
 • Indien er van een derde persoonlijke gegevens over jou ontvangen worden en die persoonsgegevens verwerkt worden, dan informeert Vandeca je – op verzoek – over de bron waaruit deze informatie is ontvangen.

Een verzoek als genoemd onder 3, 4 of 5 kan tot gevolg hebben dat het recht op toegang tot aangeschafte producten of diensten vervalt, zonder recht op terugbetaling.

Aan een verzoek kan er niet worden voldaan indien 1) er een gerechtvaardigd en/of zwaarwegend belang is of 2) op basis van een wettelijke grondslag geweigerd kan worden.

De meeste van jouw persoonsgegevens vind je terug in je eigen account. Je kan daar inloggen en ook je gegevens aanpassen. Voor inzage in gegevens die niet in je account staan, kan je contact met ons opnemen.

In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat je je kan afmelden van het ontvangen van die berichten.

Delen met derden van persoonsgegevens

Vandeca zal je persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden.

Vandeca zal een derde partij slechts toestaan als dit wettelijk verplicht is of wanneer op een derde partij beroep moet gedaan worden op juridische, fiscale of bedrijfseconomische basis.

Vandeca zal met de derde partij, onderaannemer-contractant, enkel werken wanneer de privacyrechten schriftelijk door de derde partij gegarandeerd worden, en de persoonsgegevens minstens even goed beschermd zijn als in onze privacyverklaring.

Vandeca kan ook zonder je specifieke toestemming, je gegevens verstrekken naar aanleiding van rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, op basis van dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen of om schade of fraude, diefstal of misbruik op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Vandeca te garanderen.

Beveiliging en datalekken

Vandeca heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen met als doel datalekken te voorkomen. Genomen maatregelen zijn onder meer:

 • SSL/TLS verbindingen voor websites
 • dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens zich bewust zijn van het belang dat wij hechten aan bescherming van persoonsgegevens
 • dat personen die toegang hebben tot gegevens gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring

Het is echter niet volledig uit te sluiten dat op enig moment er toch sprake is van een datalek. Vandeca is verplicht om een registratie bij te houden van alle datalekken en kan daarop door de Gegevensbeschermingsautoriteit worden aangesproken. Daarnaast is Vandeca verplicht om een datalek binnen gestelde termijnen gemotiveerd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te melden.

Wat als je toch nog vragen of klachten hebt?

Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van je gegevens of over deze privacyverklaring kan je contact opnemen met Vandeca. Je kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit per adres Drukpresstraat 35, 1000 Brussel. De privacyverklaring kan door Vandeca op elk ogenblik eenzijdig gewijzigd worden zonder dat hiervoor voorafgaandelijk een verwittiging vereist is. De algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden zijn prioritair aan de privacyverklaring.